Naše modelová železnice

Naše kolejiště bylo budováno od roku 1992 a bylo na něm odpracováno přes 1000 hodin práce. Celý model byl umístěno na třech překližkových deskách. Krajina byla vymodelována z pěnového polystyrenu a montážní pěny, nátěry byly provedeny latexovou barvou tónovanou temperami, povrch byl dále upraven posypy a trávníkovým dekorem. Základem modelového kolejiště byla dvoukolejná hlavní trať s jednou vedlejší tratí, na koleje bylo použito kolejivo firmy PIKO. Všechny stromy byly tovární výroby. Modely budov byly stavebnice firem Faller, Vollmer a Pola. Na kolejišti byla dvě nádraží. K dispozici bylo 11 lokomotiv, 2 motorové vlaky, 20 osobních vagonů a 20 nákladních vagonů. Vzhledem k zastaralosti celé technologie - kolejí, výhybek, řízení provozu - bylo rozhodnuto o ukončení prací na tomto kolejišti a o stavbě nového, většího modelu. V současné době je již zpracován plán (vytvořený pomocí programu Fleischmann Modellbahn Planner) a zhotoven nosný rám. Rozměry modelu budou 3,3 x 1,95 m, což odpovídá ploše cca 6,5 metrů čtverečních. Na nosném rámu bude ležet dřevěný rošt tvořící základ pro stavbu krajiny. Ta bude ztvárněna pomocí aluminiové drátěné síťoviny a modelářské masy, následně bude povrch finálně dotvořen posypy. Při výstavbě bude použito kolejivo Profi-Gleis od firmy Fleischmann. Řízení kolejiště bude obstarávat digitální systém firmy Lenz. O stavbě kolejiště vás budeme dále průběžně informovat v sekci Modelová železnice, kde budou i detailní články popisující jednotlivé fáze výstavby.

Nejdůležitější údaje o starém kolejišti
Velikost: HO
Epocha: III, IV, V
Plocha: 5 m2
Délka kolejí: cca 30 m
Počet výhybek: 36
Modely: Piko, Roco